DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2022


Z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2

 

DOFINANSOWANIE

86 921 ZŁ

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

86 921 ZŁ

 

CEL PROGRAMU

Pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

 

REALIZOWANE ZADANIA

Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

 

GRUPA DOCELOWA

Podopieczni oraz kadra zatrudniona w  domach pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym.

 

EFEKTY PROGRAMU

Przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 w  domach pomocy społecznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim przebywającym w placówkach.

 

Program realizowany jest przez: DPS Kombatant

 

We wtorek 1 marca w naszym Domu została zorganizowana spontaniczna - zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy. Zostały zebrane dary w postaci środków higieny osobistej, ubranek dla dzieci oraz żywności dla najmłodszych, chemii, materiałów opatrunkowych jak i zabawek. Następnie już na bieżąco posegregowane rzeczy trafiły do podpisanych  kartonów . Kartony z darami zostały przekazane 2 marca  do Cerkiewi Greckokatolickiej Pokrowy Matki Bożej w Olsztynie. Dary będą  przekazane zgłaszającym się o pomoc.

Dnia 3 lutego nasza grupa recytatorska , którą prowadzi terapeutka  p. Kasia ,zainteresowała się wierszami Władysława Broniewskiego - polskiego poety , tłumacza literackiego, autora liryk rewolucyjnych, patriotycznych, żołnierskich, autobiograficznych, żołnierza Legionów polskich ,uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, odznaczonego srebrnym  Krzyżem Virtuti Militare . 9-cioro uczestników czytało różne jego wiersze  od patriotycznych, lirycznych po dziecięce. Słuchaczom się podobało i pytali kiedy będą następne spotkania .

Dnia  12 stycznia we wtorek odbyło się  Spotkanie Clubu Czytelnika z Panią Dyrektor. Podczas spotkania  podzieliliśmy się wrażeniami po przeczytaniu książek. Dostaliśmy je z biblioteki miejskiej nr.12 Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie,  która wspólnie z Fundacją Pomoc w Komunikowaniu Się, Zespołem Szkół Ekonomiczno -Handlowej, oraz ,,Polaków z pod Znaku Rodła”  przygotowała  Świąteczną Zbiórkę Książek .Następnie dyskusja przeniosła się na temat roli kobiety w rodzinie dawniej i dziś.