4 października na Sali gimnastycznej odbyła się impreza sportowa. Zorganizowały je Panie fizjoterapeutki. Zapowiedziało się bardzo ciekawie. Wszystkich przywitała ciepło Pani Dyrektor. Następnie odbyły się rozgrywki, rzut woreczkami do kosza, kręgle, przenoszenie piłki na rakietce między pachołkami. Emocje niesamowite, a jaka rywalizacja. Każdy chciał wypaść jak najlepiej. Udział wzięli : Pani Dyrektor, Pani Ania kierowniczka działu, Ksiądz Krzysztof, panie terapeutki, Panie fizjoterapeutki i oczywiście my. Wszystko przy muzyce, którą lubimy oraz poczęstunku. Długo zapamiętamy tą imprezę, bardzo dziękujemy.

W DPS Kombatant działa pracownia ceramiczna. Dwa razy w tygodniu odbywają się godzinne zajęcia. Mieszkańcy pracują w kilkuosobowych grupach. Do dyspozycji oprócz gliny są formy garncarskie, farby ceramiczne, nożyki i inne narzędzia potrzebne do wykonywania pracy. Powstają : miski, duae patery, świeczniki, doniczki. Niektórzy lepią figurki zwierząt lub ceramiczne ozdoby takie jak dzwonki, gwiazdki, wisiory. Najbardziej uzdolnieni potrafią wykonać z gliny realistyczne modele Olsztyńskich kamieniczek. Ulepione prace muszą wyschnąć, potem są wypalane, malowane i znów wypalane w piecu. Efekt zawsze jest ciekawy.

" W naszym Domu  nikt się nie nudzi, są różne zajęcia terapeutyczne, w których możemy brać udział. Ciekawym zajęciem jest logopedia, w której mała grupka ludzi bierze udział. Na zajęciach witamy się i żegnamy hasłem, które trzeba zapamiętać. Hasło zmieniamy co dwa tygodnie. Mamy również tablice z sylabami które ułatwiają nam tworzyć czasowniki i przymiotniki. Sylaby zmieniają się codziennie. Zajęcia odbywają się w bibliotece od poniedziałku do piątku od godziny 11.00. Bawimy się świetnie".

Słowa mieszkanki

W nowo oddanej sali codziennie odbywają się zajęcia rękodzielnicze, które prowadzi Pani Natalia. mieszkańcy tworzą tam przeróżne rzeczy. Ostatnio wyplatane były koszyki z wikliny papierowej. Po wypleceniu, pomalowaniu i ozdobieniu wygląda to bardzo ciekawie. Zawsze z wielką ochotą mieszkańcy idą na te zajęcia. Zapraszamy również resztę mieszkańców do naszej pracowni.