Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że w związku z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego wprowadza się w DPS " Kombatant" w Olsztynie zakaz odwiedzin Mieszkańców. Jednocześnie zachęca się do korzystania z innych form kontaktu z bliskimi:

- rozmowy telefoniczne nr tel. 668-463-934 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

- wideo rozmowy przez skype'a ( termin spotkania należy wcześniej ustalić z pracownikami socjalnymi pod nr tel. 89- 535-66-20 lub 668-463-934).

 

                                                                                                                                                    Dyrektor DPS "Kombatant" w Olsztynie

                                                                                                                                                               Zenona Ćwiklińska

 

Informacja