Komunikat w sprawie odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kombatant

z dnia 19 kwietnia  2021 roku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie odwiedzin mieszkańców należy kontaktować się z pracownikami socjalnymi pod numerem telefonu pod nr (89)535-55-20 lub 668-463-934 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.