KADRA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „KOMBATANT” W OLSZTYNIE

Dyrektor Zenona Ćwiklińska
Kierownik Działu Administracyjno–Gospodarczego Jarosław Kulbaba
Główny Księgowy Wioletta Komorek
Kierownik Działu Medyczno–Opiekuńczego Irena Piekarz
Kierownik Działu Socjalno–Terapeutycznego Magdalena Mickiewicz–Ptasik
Administrator Kadr Dorota Serkis
Kapelan Krzysztof Lauter