KLAUZULA INFORMACYJNA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „KOMBATANT” w OLSZTYNIE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie (dalej: DPS „Kombatant”).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie  z siedzibą przy ul. Fałata23K, 10-211 Olsztyn, (nr tel.: 89 535-66-00), adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. W DPS „Kombatant”  wyznaczony jest   Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. DPS „Kombatant” może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

- realizacji usług opiekuńczych, bytowych, wspomagających i edukacyjnych, 

- zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia DPS ‘Kombatant” poprzez monitoring w ściśle wyznaczonych miejscach z zachowaniem prywatności i godności osób,

- dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw,wynikające z realizacji obowiązków w sferze pracowniczej:

- obsługi procesów rekrutacji.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, 

5. DPS „Kombatant” nie przekazuje Pana/Pani  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane udostępnione przez Pania/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

8. W związku z przetwarzaniem przez DPS „Kombatant”, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor DPS „Kombatant”;

- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DPS „Kombatant” Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dyrektor DPS ”Kombatant” w Olsztynie