Rehabilitacja w naszym Domu przebiega kilkutorowo. Jej kompleksowość pozytywnie wpływa nie tylko na sprawność mieszkańców, ale i na ich dobre samopoczucie psychiczne. Do każdego podchodzi się indywidualnie traktując każdą osobę jako szczególną i wyjątkową. Ilość i rodzaj zabiegów regulowana jest przez lekarzy specjalistów. Zabiegi wykonywane są wyłącznie na zlecenie lekarskie.

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt do fizykoterapii, kinezyterapii, jak również do masażu. Wykonujemy następujące zabiegi: elektroterapię, termoterapię, laseroterapię, magnetoterapię, falę uderzeniową, światłoterapię, hydroterapię.

Do zakresu kinezyterapii wykonywanej w naszym DPS-ie należą :ćwiczenia bierne (fizjoterapeuta, artromot), ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia samowspomagane, ćwiczenia czynne, ćwiczenia czynne w odciążeniu (UGUL), ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem (UGUL), ćwiczenia czynne z oporem (rotor kkg., kkd.), ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia izotoniczne, ćwiczenia izokinetyczne, pionizacja, nauka chodu (balkonik, parapodium), ćwiczenia ogólnousprawniające.

Dom jest wyposażony w łóżka do masażu, na których się wykonuje masaż klasyczny oraz masaż uciskowy urządzeniem BTL Lymphastim.

Różnorodność niepełnosprawności mieszkańców w przedziale wiekowym od 36 do 100 lat sprawia, iż pracownicy działu rehabilitacji reprezentują wysoki poziom wiedzy teoretycznej i praktycznej. Uwaga personelu skupiona jest na utrzymaniu indywidualizmu podczas usprawniania, na zabiegach mających na celu łagodzenie dolegliwości spowodowanych chorobami i ograniczenie zaburzeń związanych ze starzeniem się organizmu.

Wykwalifikowany zespół pracowników zawsze czuwa nad zdrowiem mieszkańca i przez codzienne obcowanie z nim stara się stworzyć Dom pełen ciepła i życzliwości.

 • rehabilitacja_01_20130924_1632393381
 • rehabilitacja_02_20130924_2031180207
 • rehabilitacja_03_20130924_1998377115
 • rehabilitacja_04_20130924_1172574997
 • rehabilitacja_05_20130924_1823765885
 • rehabilitacja_06_20130924_1754473891
 • rehabilitacja_07_20130924_1918351428
 • rehabilitacja_08_20130924_1873640864
 • rehabilitacja_10_20130924_1415967661
 • rehabilitacja_11_20130924_2017946340
 • rehabilitacja_12_20130924_1535690532
 • rehabilitacja_13_20130924_1224232680
 • rehabilitacja_14a_20130924_2053308436
 • rehabilitacja_14b_20130924_2062936856