Dom zapewnia mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wszyscy mieszkańcy regularnie mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych im przez wybranych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy świadczą swoje usługi zarówno w poradniach jak i na terenie Domu. W razie potrzeby mieszkańcy dowożeni są samochodem służbowym do innych lekarzy specjalistów lub na badania profilaktyczne. Pomoc odpowiedniej ilości pielęgniarek zapewniona jest na miejscu przez całą dobę.