Informacja

23 marca 2021r o godz. 10.00 na sali widowiskowej odbyły się warsztaty wielkanocne. Każdy z mieszkańców wykonał swoją jedyną i niepowtarzalną palmę , ozdabiane były także wielkanocne jajka , powstały również  przepiękne stroiki. Każdy uczestnik z dumą wziął ze sobą do pokoju swoją pracę.  Dziękujemy wszystkim za twórczą aktywność.

8 marca jak co roku obchodzone jest ważne święto - Dzień Kobiet. Mimo pandemii udało nam się uczcić to wydarzenie:) Panowie własnoręcznie wykonali piękne tulipany , które zostały wręczone przez opiekunów każdej mieszkance. Niby taki mały gest a wywołał tyle radości i wzruszeń :) Drogie Panie, jeszcze raz dużo uśmiechu, jak najmniej trosk i przede wszystkim dużo zdrowia.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że w związku z rekomendacjami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego wprowadza się w DPS " Kombatant" w Olsztynie zakaz odwiedzin Mieszkańców. Jednocześnie zachęca się do korzystania z innych form kontaktu z bliskimi:

- rozmowy telefoniczne nr tel. 668-463-934 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

- wideo rozmowy przez skype'a ( termin spotkania należy wcześniej ustalić z pracownikami socjalnymi pod nr tel. 89- 535-66-20 lub 668-463-934).

 

                                                                                                                                                    Dyrektor DPS "Kombatant" w Olsztynie

                                                                                                                                                               Zenona Ćwiklińska