Zdjęcia losowe

 


 

Czwartkowa herbatka z gościem specjalnym

Dnia 20.04.2017r. na czwartkowej herbatce gościliśmy Pana Mariana Szymkiewicz  biologa i zootechnika, kierownika Muzeum Przyrody w Olsztynie, a prywatnie i zawodowo — znawcę,  miłośnika ptaków i przyrody.
Od najmłodszych lat całe dnie spędzał na podglądaniu natury otaczającej jego rodzinny dom w Wipsowie. Potem było liceum w Olsztynie – oczywiście klasa biologiczno – chemiczna (już wtedy zaczął współpracować ze Studenckim Kołem Ornitologicznym). Studia biologiczne i zootechniczne ukończył w Siedlcach, bo była tam bardzo dobra studencka sekcja ornitologiczna. Już jako student otrzymał propozycję pracy w olsztyńskim Muzeum Przyrody – oddziale Muzeum Warmii i Mazur. 
Warmia i Mazury to region o największej różnorodności ornitologicznej nie tylko w Polsce, ale także w Europie. 
– Jest coraz więcej możliwości obserwacji ptaków, poza tym nasz region sprzyja takim działaniom – podkreśla Pan Marian Szymkiewicz. 
Zapewnia, że ptaki są wyjątkową grupą zwierząt i bez trudu każdy może je obserwować. Na Warmii i Mazurach ornitologia przeżywa renesans. Od 3 lat prowadzona jest specjalna Kartoteka Warmii i Mazur, czyli internetowa encyklopedia ptaków regionu. Na jej podstawie w przyszłości planowana jest monografia dotycząca awifauny Warmii i Mazur. Oprócz prezentacji różnorodnych gatunków ptaków nasi mieszkańcy dowiedzieli się również o dokarmianiu ptaków: gdzie dokarmiać, czym i czy obowiązują jakieś zasady, których należy przestrzegać.
Spotkanie wniosło wiele pozytywnych emocji i radości  a Pan Marian został zaproszony na kolejne spotkanie. Dziękujemy i czekamy!